Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
7/14/2021 348 / 4/26/1999 гр. Лясковец Кв: 121 УПИ: VІ - 756 Улица: "Васил Левски" №: 114 Местност: по ПУП на гр. Лясковец.
• Незастроен урегулиран поземлен имот (270 кв.м.)
Публичен търг
6/24/2021 431 / 11/18/2002 гр. Лясковец Кв: 159 УПИ: ІІ - за ПСД Местност: по ПУП - ПЗ на гр. Лясковец
• Урегулиран поземлен имот (2730 кв.м.)
Публичен търг
6/17/2021 264 / 6/10/1997 гр. Лясковец Кв: 4 УПИ: ХІІ Улица: околовръстен път Местност: по ПУП на гр. Лясковец.
• Незастроен урегулиран поземлен имот (714 кв.м.) • Незастроен урегулиран поземлен имот (714 кв.м.)
Публичен търг
6/10/2021 1277 / 2/23/2021 с. Джулюница Кв: 62 Улица: "Теменуга" № 17
• Поземлен имот (127 кв.м.)
Решение на общинския съвет