Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
7/30/2020 1247 / 4/14/2020 гр. Лясковец Кв: 11 УПИ: X-259а
• Урегулиран поземлен имот (485 кв.м.)
Публичен търг
7/23/2020 1240 / 7/16/2019 гр. Лясковец Местност: местност "Костимял" Поземлен имот с идентификатор №: 44793.332.4
• друг вид застрояване (2844 кв.м.)
Публичен търг
7/21/2020 1219 / 4/9/2019 гр. Лясковец Кв: 113 УПИ: VІІ - 2494
• Урегулиран поземлен имот (907 кв.м.)
Публичен търг
6/18/2020 1244 / 3/5/2020 с. Козаревец Кв: 64 УПИ: ІІ-за комплексно обществоно обслужване по ПУП-ПР на с. Козаревец
• Урегулиран поземлен имот (842 кв.м.)
Решение на общинския съвет
6/16/2020 1243 / 1/17/2020 гр. Лясковец Кв: 120 УПИ: XXVII - 588 - за автокъща
• Поземлен имот (29 кв.м.)
Решение на общинския съвет