Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
11/13/2020 1248 / 6/25/2020 гр. Лясковец Кв: 113 УПИ: VIII-2495
• Урегулиран поземлен имот (786 кв.м.)
Публичен търг
10/29/2020 1249 / 7/7/2020 с. Добри дял Кв: 8 УПИ: XV-114
• Поземлен имот (10 кв.м.)
Решение на общинския съвет
7/30/2020 1247 / 4/14/2020 гр. Лясковец Кв: 11 УПИ: X-259а
• Урегулиран поземлен имот (485 кв.м.)
Публичен търг
7/23/2020 1240 / 7/16/2019 гр. Лясковец Местност: местност "Костимял" Поземлен имот с идентификатор №: 44793.332.4
• друг вид застрояване (2844 кв.м.)
Публичен търг
7/21/2020 1219 / 4/9/2019 гр. Лясковец Кв: 113 УПИ: VІІ - 2494
• Урегулиран поземлен имот (907 кв.м.)
Публичен търг