Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
2/13/2023 1289 / 11/24/2022 с. Козаревец Квартал: 18 А УПИ: IV-817 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Поземлен имот (2668 кв.м.)
Решение на общинския съвет
1/17/2023 1283 / 3/7/2022 с. Козаревец Квартал: 103 УПИ: VII-697 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (1225 кв.м.)
Публичен търг
12/23/2022 390 / 8/30/2000 гр. Лясковец Квартал: 96 УПИ: І Номер: Улица: "Иван Камбуров" №: 17 Блок: Вход: А Етаж: Апартамент: Група: Местност: по ПУП на гр. Лясковец. Поземлен имот с идентификатор №:
• Апартамент (40.25 кв.м.)
Решение на общинския съвет
12/22/2022 1288 / 7/19/2022 гр. Лясковец Квартал: 72 УПИ: XLIII - 2062 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (403 кв.м.)
Публичен търг
12/12/2022 509 / 9/1/2004 гр. Лясковец Квартал: 10 УПИ: Х - 66 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по ПУП на гр. Лясковец Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (467 кв.м.)
Публичен търг