Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
7/30/2019 1188 / 9/27/2018 гр. Лясковец Кв: 25 УПИ: І-2160 за обществено обслужване Улица: "Христо Ботев" №: 34
• Урегулиран поземлен имот (746 кв.м.)
Решение на общинския съвет
7/15/2019 1155 / 2/28/2018 гр. Лясковец Кв: 106 УПИ: XXX 503,506 Улица: "Васил Левски"
• Урегулиран поземлен имот (506 кв.м.) • Урегулиран поземлен имот (506 кв.м.) • Урегулиран поземлен имот (506 кв.м.)
Публичен търг
7/8/2019 1189 / 9/27/2018 гр. Лясковец Кв: 25 УПИ: V- 2167 - за обществено обслужване Улица: "Христо Ботев"
• Урегулиран поземлен имот (647 кв.м.)
Публичен търг