Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
7/16/2018 1157 / 3/9/2018 гр. Лясковец Кв: 126 УПИ: ХХ- за производствено складова и търговска дейност
• Поземлен имот (799 кв.м.)
Решение на общинския съвет
3/8/2018 1151 / 11/20/2017 с. Козаревец Кв: 55 УПИ: V Номер: 867
• Урегулиран поземлен имот (1473 кв.м.)
Публичен търг
3/8/2018 1150 / 11/20/2017 с. Козаревец Кв: 55 УПИ: IV Номер: 866
• Урегулиран поземлен имот (1485 кв.м.)
Публичен търг
3/8/2018 1149 / 11/20/2017 с. Козаревец Кв: 55 УПИ: III Номер: 865
• Урегулиран поземлен имот (1370 кв.м.)
Публичен търг
3/8/2018 1148 / 11/20/2017 с. Козаревец Кв: 55 УПИ: II Номер: 864
• Урегулиран поземлен имот (1313 кв.м.)
Публичен търг