Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
603 / 3/8/2023 Публична общинска собственост гр. Лясковец Квартал: УПИ: Номер: Номер по предходен план 315001 Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 44793.315.1
• Гробищен парк (65014 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл.12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1293 / 8/11/2023 Частна общинска собственост с. Джулюница Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Качуля" № по предходен план 066025. Поземлен имот с идентификатор №: 20835.66.25
• Нива (80744 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1292 / 4/12/2023 Частна общинска собственост с. Мерданя Квартал: 47 УПИ: IX-301 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Поземлен имот (29 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1291 / 3/20/2023 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 14 УПИ: XIV-142 Номер: Улица: ул. "Шипка" №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Поземлен имот (19 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1290 / 2/15/2023 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 1 УПИ: IV-2,1891 - за търговски обекти и офиси Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (324 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец, на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.