Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1288 / 7/19/2022 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 72 УПИ: XLIII - 2062 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (403 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец, на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1287 / 6/17/2022 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 98 УПИ: XLII-1150 Номер: Улица: "Васил Левски" №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по действащ ПУП - ПР на гр. Лясковец Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (525 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец, на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1286 / 6/17/2022 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 98 УПИ: XLI-1149 Номер: Улица: "Васил Левски" №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по действащ ПУП - ПР на гр. Лясковец Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (525 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец, на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1285 / 6/17/2022 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 98 УПИ: XL-1147 Номер: Улица: "Васил Левски" №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по ПУП - ПР на гр. Лясковец Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (868 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец, на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1284 / 3/7/2022 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 106 УПИ: VI-2527 - за ЖС Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (1750 кв.м.)
На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец.