Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1220 / 4/24/2019 Частна общинска собственост с. Джулюница Местност: Местност "Геровец" Поземлен имот с идентификатор №: 20835.92.24
• Нива (197 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1219 / 4/9/2019 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 113 УПИ: VІІ - 2494
• Урегулиран поземлен имот (907 кв.м.)
На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец
1218 / 2/18/2019 Частна общинска собственост с. Козаревец Номер: имот № 223.2
• нива /орна земя/ (5077 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1217 / 2/18/2019 Частна общинска собственост с. Козаревец Номер: имот № 221.17
• нива /орна земя/ (67261 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1216 / 2/18/2019 Частна общинска собственост с. Козаревец Номер: имот № 222.19
• нива /орна земя/ (54557 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.