Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1152 / 11/20/2017 Частна общинска собственост с. Добри дял Квартал: 1 УПИ: I - за обща потреба
• Урегулиран поземлен имот (8857 кв.м.)
1151 / 11/20/2017 Частна общинска собственост с. Козаревец Квартал: 55 УПИ: V Номер: 867
• Урегулиран поземлен имот (1473 кв.м.)
1150 / 11/20/2017 Частна общинска собственост с. Козаревец Квартал: 55 УПИ: IV Номер: 866
• Урегулиран поземлен имот (1485 кв.м.)
1149 / 11/20/2017 Частна общинска собственост с. Козаревец Квартал: 55 УПИ: III Номер: 865
• Урегулиран поземлен имот (1370 кв.м.)
1148 / 11/20/2017 Частна общинска собственост с. Козаревец Квартал: 55 УПИ: II Номер: 864
• Урегулиран поземлен имот (1313 кв.м.)