Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
8/9/2018 1156 / 2/28/2018 гр. Лясковец Кв: 106 УПИ: XXIX 506,503 Улица: "Васил Левски"
• Урегулиран поземлен имот (586 кв.м.) • Урегулиран поземлен имот (586 кв.м.)
Публичен търг
8/7/2018 1153 / 2/16/2018 гр. Лясковец Кв: 132 УПИ: III- за производствено-складова дейност Номер: кад. № 2532
• Урегулиран поземлен имот (4963 кв.м.)
Публичен търг
7/16/2018 1157 / 3/9/2018 гр. Лясковец Кв: 126 УПИ: ХХ- за производствено складова и търговска дейност
• Поземлен имот (799 кв.м.)
Решение на общинския съвет
3/8/2018 1151 / 11/20/2017 с. Козаревец Кв: 55 УПИ: V Номер: 867
• Урегулиран поземлен имот (1473 кв.м.)
Публичен търг