Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1242 / 11/12/2019 Частна общинска собственост с. Козаревец Местност: местност "Потока", Номер по предходен план 034023
• Нива (49994 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец, на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост
1241 / 11/12/2019 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 23 УПИ: XXVI - 277 Улица: бул. "Христо Ботев" №: 41
• Урегулиран поземлен имот (114 кв.м.)
На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец
1240 / 7/16/2019 Частна общинска собственост гр. Лясковец Местност: местност "Костимял" Поземлен имот с идентификатор №: 44793.332.4
• друг вид застрояване (2844 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1238 / 5/29/2019 Частна общинска собственост с. Добри дял Местност: Местност "Стар. врата" Поземлен имот с идентификатор №: 21453.80.20
• Нива (473 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1237 / 5/29/2019 Частна общинска собственост с. Добри дял Местност: Местност "Босилковец" Поземлен имот с идентификатор №: 21453.158.21
• Нива (1106 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.