Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1187 / 8/17/2018 Частна общинска собственост с. Мерданя Поземлен имот с идентификатор №: 47826.193.25
• Широколистна гора (6498 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1186 / 8/17/2018 Частна общинска собственост с. Мерданя Поземлен имот с идентификатор №: 47826.190.170
• Широколистна гора (12998 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1185 / 8/14/2018 Частна общинска собственост с. Козаревец Поземлен имот с идентификатор №: 37664.105.2
• поземлен имот с идентификатор - нива (1400 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост
1184 / 8/14/2018 Частна общинска собственост с. Козаревец Поземлен имот с идентификатор №: 37664.104.1
• поземлен имот с идентификатор - нива (5972 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1183 / 8/14/2018 Частна общинска собственост с. Козаревец Поземлен имот с идентификатор №: 37664.105.5
• поземлен имот с идентификатор - нива (6672 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.