Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1206 / 12/4/2018 Частна общинска собственост с. Драгижево Поземлен имот с идентификатор №: 23217.239.1
• поземлен имот с идентификатор - нива (7867 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1205 / 12/4/2018 Частна общинска собственост с. Драгижево Поземлен имот с идентификатор №: 23217.238.1
• поземлен имот с идентификатор - нива (12296 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1204 / 12/4/2018 Частна общинска собственост с. Драгижево Поземлен имот с идентификатор №: 23217.234.2
• поземлен имот с идентификатор - нива (4239 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1203 / 12/4/2018 Частна общинска собственост с. Драгижево Поземлен имот с идентификатор №: 23217.202.1
• поземлен имот с идентификатор - нива (14364 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1202 / 12/4/2018 Частна общинска собственост с. Драгижево Поземлен имот с идентификатор №: 23217.201.1
• поземлен имот с идентификатор - нива (23731 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.