Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1157 / 3/9/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 126 УПИ: ХХ- за производствено складова и търговска дейност
• Поземлен имот (799 кв.м.)
Имотът се управлева от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1156 / 2/28/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 106 УПИ: XXIX 506,503 Улица: "Васил Левски"
• Урегулиран поземлен имот (586 кв.м.)
1155 / 2/28/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 106 УПИ: XXX 503,506 Улица: "Васил Левски"
• Урегулиран поземлен имот (506 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1154 / 2/16/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 132 УПИ: IV-За производствено складова дейност Номер: кад. № 2532
• Урегулиран поземлен имот (2164 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1153 / 2/16/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 132 УПИ: III- за производствено-складова дейност Номер: кад. № 2532
• Урегулиран поземлен имот (4963 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.